AI-Postsorteerder

Dagelijks komen er veel berichten en klachten binnen bij gemeenten. Voor het type bericht wat hier verwacht kan worden zit een grote hoeveelheid variëteit, spelfouten en verschil in lengte.

Er zijn klassieke oplossingen voor dit soort problemen. Maar deze vergen veel handmatige fine-tuning, zonder dat dit extra werk direct de betrouwbaarheid van de uitkomsten vergroot.

Onze applicatie daarentegen maakt gebruik van een state of the art BERT-Transformer model, wat qua architectuur erg veel lijkt op kleinere versie van Chat-GPT. Dit model is vooraf getraind op grote hoeveelheden publiek beschikbare stukken text. Zo kan het model heel goed leren waar een specifiek bericht heen moet.

Doordat medewerkers nu drastisch minder berichten zelf hoeven te beoordelen, komt er tijd vrij voor ander werk. Een groot bijkomend voordeel van automatische indeling van dit soort berichten is dat de doorlooptijd tussen bericht en actie verlaagd wordt. Zo kan er sneller gehandeld worden door de juiste mensen.

Heb je ook een sorteer-uitdaging waar je hulp bij zoek?

Contacteer ons

#Pytorch #NLP #Transformers #BERT #FastAPI #Docker